Služby

Společnost ODEON a.s. poskytuje internetové a ekonomické služby v následujících oblastech a v uvedeném rozsahu:

Strategické, internetové, správní, ekonomické a účetní poradenství

Společnost v uvedených oblastech provádí analýzy a rozbory, zpracovává studie, projekty a koncepční materiály, poskytuje konzultace a doporučení, vypracovává posudky a stanoviska. Poradenská činnost společnosti není specializovaná na žádný obor nebo odvětví. Podnikatelským subjektům jsou poskytovány poradenské služby v oblasti koncepcí a strategií, v oblasti internetu a ve všech fázích jejich podnikání a ve všech jejich ekonomických a správních činnostech. Analogické služby poskytuje i nepodnikatelským subjektům. Tyto služby jsou zabezpečovány pražskou a částečně třeboňskou provozovnou společnosti. Více o poradenství.

Vytváření a správa internetových aplikací a SEO marketing

Společnost vytváří a spravuje různé internetové aplikace, od jednoduchých internetových stránek, webů, přes interaktivní internetové portály s různými funkcionalitami, až po internetové obchody, e-shopy. Významnou oblastí činností společnosti je internetový marketing, optimalizace webů pro vyhledávače – SEO, navrhování a realizace opatření pro zabezpečujících zlepšení pozic webů ve vyhledávačích, a to tvorbou jejich obsahu s využitím relevantních klíčových slov a budováním zpětných odkazů, jakož i dalšími marketingovými aktivitami – reklamní kampaně na internetu, zápisy do vhodných internetových katalogů, organizací soutěží a pod. Tyto služby jsou zabezpečovány zejména v pražské provozovně společnosti a také v Třeboni.

Vedení účetnictví a daňové evidence

Společnost vede podvojné účetnictví a daňovou evidenci pro podnikatelské subjekty i pro neziskové organizace, pro plátce i neplátce DPH a spotřební daně, a to i se zvláštními daňovými režimy. Společnost zabezpečuje i zaúčtování přeměn společností, sestavení konečných účetních závěrek a zahajovacích rozvah, jakož i rozdělení nebo sloučení účetnictví zúčastněných účetních jednotek, a to podle druhu přeměny. Dále zabezpečuje zaúčtování změny právní formy společnosti, vstupu společnosti do likvidace nebo insolventního řízení. Taktéž přechod z vedení daňové evidence na vedení podvojného účetnictví. Tyto služby jsou zabezpečovány v Praze; společnost je pro tuto svoji činnost pojištěna.

Archivace dokumentů a vedení spisovny

Společnost je držitelem koncese opravňující vedení komerční spisovny a archivu dokumentů a dalších písemností podle zákona o archivnictví a spisové službě. Tuto činnost zabezpečuje jak pro fungující společnosti, tak pro likvidátory, konkurzní a insolvenční správce. Tato činnost společnosti je řízena z pražské provozovny, je však zabezpečována jak provozovnou v Praze, tak provozovnou v Brně; hlavní archiv a spisovnu má společnost v Přísnoticích, okres Brno – venkov.

Administrativní a organizační činnosti

Vedle běžných administrativních a organizačních agend společnost zabezpečuje správu a obsluhu datových schránek, sepisuje a podává návrhy na obchodní rejstříky, ukládá listiny do sbírky listin, zabezpečuje správu pohledávek, korespondenci s dlužníky a přípravu podkladů pro mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek, sledování insolvenčního rejstříku a přihlášky do insolvenčních řízení. Tyto služby jsou poskytovány zejména v Praze, některé i v Brně.

MENU - Služby

Aktuality

Změna adresy Provozovny v Praze

Provozovna společnosti v Praze se přestěhovala do Strašnic.

7.05.19 - Více ...

Chaty a chalupy 2019

Doporučujeme nabídku chat a chalup v ČR a na Slovensku z nabídky cestovní agentury DDS TOUR s.r.o.

18.12.18 - Více ...

Vratislavský dům

Novou nemovitostí v majetku společnosti je Vratislavský dům v centru Třeboně.

20.04.16 - Více ...

Responzivní design Třeboňsko.cz

Ke dni 15. září 2015 byl spuštěn nový responzivní design turistického portálu Třeboňsko.cz

17.09.15 - Více ...

Dovolená v ČR

 
ODEON a.s. © 2010 .::. Koncern ODEON
Aromka Brno s.r.o. Chaty a chalupy DDS TOUR s.r.o.Rybářství Třeboň Hld. a.s. Destinace Třeboňsko o.p.s. - www.trebonsko.cz