Strategické, internetové, správní, ekonomické a účetní poradenství

Společnost ODEON a.s. poskytuje zejména všeobecné, tzn. s výjimkou cestovního ruchu na Třeboňsku, oborově a teritoriálně nespecializované strategické, internetové, správní, ekonomické a účetní poradenství.

Vedle poradenství společnost ODEON a.s. v uvedených oblastech zabezpečuje pro zájemce, pro své klienty, vedení příslušných agend, zejména pak:

Strategické poradenství spočívá ve zpracování koncepcí, strategií a projektů (nikoliv však primárně projektů pro dotační tituly), nebo poskytnutí konzultací při jejich zpracování; zahrnuje však i vypracování posudků, stanovisek a připomínek ke koncepčním a strategickým dokumentům. Zvláštní pozornost pak patří Třeboni a Třeboňsku, a i to vzhledem k ostatním aktivitám koncernu ODEON v tomto regionu. K nejvýznamnějším počinům v této oblasti pak patří vypracování těchto dokumentů:

Internetové poradenství se týká především analýz a doporučení v oblasti internetového marketingu se zaměřením na optimalizaci pro vyhledávače – SEO analýzy a opatření, dále doporučení pro reklamní kampaně na internetu. Zde můžeme zmínit jednorázovou analýzu pro obchodní společnost WASTECH nebo systematickou spolupráci s příspěvkovou organizací Městská divadla Pražská, divadelní scény Divadlo ABC a ROKOKO.

Poradenství týkající se správy společností zahrnuje celou řadu činností a agend. Patří sem akcionářská agenda a zabezpečování akcionářských práv, svolávání a průběh valných hromad a dalších orgánů společnosti, změny stanov, resp. společenských smluv, zpracovávání výročních zpráv, vydávání vnitřních předpisů, výkon zakladatelských aktivit, správa dceřiných společností a majetkových účastí, dále poradenství při prodeji nebo jiném převodu podniků, poradenství při přeměnách obchodních společností a při vstupu společností do likvidace nebo při insolvenci a úpadku.

Ekonomické poradenství spočívá v ekonomických a finančních analýzách a rozborech, v tvorbě podnikatelských plánů, v analýzách nákladů a v tvorbě kalkulací.

Účetní poradenství zahrnuje posouzení stavu vedení účetnictví, poradenství při přechodu z daňové evidence na podvojné účetnictví, při prodeji podniku nebo jeho části, při změně právní formy, při přeměnách společností, při tvorbě zahajovacích rozvah a při dalších nestandardních operacích.

Článek Strategické, internetové, správní, ekonomické a účetní poradenství se nachází v rubrice Poradenství.

Aktuality

Změna adresy Provozovny v Praze

Provozovna společnosti v Praze se přestěhovala do Strašnic.

7.05.19 - Více ...

Chaty a chalupy 2019

Doporučujeme nabídku chat a chalup v ČR a na Slovensku z nabídky cestovní agentury DDS TOUR s.r.o.

18.12.18 - Více ...

Vratislavský dům

Novou nemovitostí v majetku společnosti je Vratislavský dům v centru Třeboně.

20.04.16 - Více ...

Responzivní design Třeboňsko.cz

Ke dni 15. září 2015 byl spuštěn nový responzivní design turistického portálu Třeboňsko.cz

17.09.15 - Více ...

Dovolená v ČR

 
ODEON a.s. © 2010 .::. Koncern ODEON
Aromka Brno s.r.o. Chaty a chalupy DDS TOUR s.r.o.Rybářství Třeboň Hld. a.s. Destinace Třeboňsko o.p.s. - www.trebonsko.cz